Skip to main content
Laimėtos bylos

Laimėta viešųjų pirkimų byla šilumos gamybos ir statybos srityse

Perkančioji organizacija vykdė supaprastiną atvirą pirkimą „Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos šaltinių skaičiaus optimizavimo ir kuro rūšies keitimo į biokurą darbai“. Tiekėjo pasiūlymas perkančiosios organizacijos pirkimo komisijos  buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų. Tiekėjas kreipėsi į teismą.

Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. vasario 6 d. sprendimu atmetė tiekėjo ieškinį.

Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija pagrįstai atmetė tiekėjo pasiūlymą, nes jis neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų.

Susiję dokumentai

https://www.flis.lt/wp-content/uploads/2022/09/2019-m.-balandzio-8-d.-Lietuvos-apeliacinio-teismo-nutartis.pdf